Dastgah hi khard kurden seng awaz ya music du nefri