Үр тарианы силосын ерөнхий газар хаана байрладаг вэ