төмрийн хүдэр байжуулах үйл явц бүтээгдэхүүний шинжилгээ төмрийн хүдэр