тээрмийн тоног төхөөрөмжийг хэрхэн тодорхойлох талаар техникин