алтны хүдэр байжуулах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч египет үнэ