Цөсний хүүдий болон чулуурхаг цацрагийг олборлох нь миллилитрээр хязгаарлагддаг