Салхин тээрэм унаж байгааг харсан хүний мөрөөдлийн тайлбар