Нэхмэлийн үйлдвэрийн агааржуулагчийн эрчим хүчний шинжилгээ