Дууны үнэ цэнэ эрүүний боргоцой миний ашиг шим чод