Газар доорх хүхэр ба нин хэрэглэхэд өндөр хайлштай тийрэлтэт технологийн нөлөө