Ариутгах татуургын лаг дахь бохир ус цэвэрлэхтэй холбоотой шинжилгээ судалгаа